Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Biblia - témazáró dolgozat

2017.03.25

Témazáró dolgozat – Biblia

1.Teszt:

 • Általános tudnivalók a Bibliáról (TK. Az egyetemesség igénye c. fejezet, bibliafordítások az utolsó leckéből)
 • szövegfelismerés (Karinthy: Barabbás https://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kt_030.html, Mark Twain: Ádám és Éva naplója, a Biblia melyik könyvében található az idézet, ki mondta kinek, történet sorrendbe rakása)
 • fogalmak (kánon, apokrif szövegek, zsoltár, zsoltártípusok, prédikáció, példázat, apokalipszis)
 • költői képek felismerése bibliai szövegekben, főként a 22. zsoltárban (hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia)
 • ismétlésen alapuló alakzatok felismerése bibliai szövegekben (mondatpárhuzam, gondolatritmus, alliteráció)
 • a kiselőadások anyaga: Biblia és zene, képzőművészet, filmek
  • 5 zenemű felsorolása szerzővel,
  • 5 épület/festmény/szobor, mely a Bibliához, kereszténységhez kapcsolható
  • 5 film, mely bibliai témát dolgoz fel

 

2.Esszé (rövid, maximum fél oldal):

Két témát kell előre kiválasztanod és fél-fél oldalban kifejtened a dolgozatban:

 • A két teremtéstörténet összehasonlítása
 • A tömeg Karinthy novellájában és az életben: egyéniségek összessége vagy csőcselék; saját véleményed
 • Istenkép az Ószövetségben és az újszövetségben (Noé bárkája, Pünkösd); saját véleményed
 • A tízparancsolat és a buddhizmus öt alapszabályának összehasonlítása: egyezések, különbségek, saját véleményed (Ne légy ártalmára semmilyen élőlénynek! Ne vedd el azt, amit nem adtak oda! Ne élj mértéktelen életet! Mondj igazat, ne rágalmazz, ne beszélj durván és ne fecsegj! Ne alkalmazz tudatodat hátrányosan befolyásoló szereket!)

Az esszékhez hozok Szentírást, illetve a Barabbás c. novellát és a buddhizmus 5 alapszabályát

 

A dolgozatot 45 perc alatt be kell tudni fejezni. Ez csak akkor lehetséges, ha előre felkészülsz az esszékre, legalább a vázlatát megírod magadnak előre!

Az esszék értékelési szempontjai:

 • tartalmi elemek
 • igényes szókincs, megfelelő stílus, lényegre törő fogalmazás
 • helyesírás, külalak (pl. bekezdések használata, függőleges ékezethasználat)
 • frappáns cím, hármas tagoltság: rövid bevezetés (az esszé témája, egy-két mondat), tárgyalás (érdemi információk), befejezés (összefoglalás, lezárás, véleményed megfogalmazása, két-három mondat)

Jó tanulást! :-)