Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Témazáró dolgozat (ókor)

2016.11.12

Mítosz és irodalom, a homéroszi eposzok (Tk.42-106.o.)

 

Fogalmak, nevek, művek

 

A félkövérrel kiemelt fogalmak definícióját szó szerint kell tudni.

mitológia, mítosz (az elnevezés eredete, létrejöttének oka, témái, forrásaink, típusai,), antropomorf, naiv világkép, sámánizmus, világfa, regös, Fehérlófia, Prométheusz, Odüsszeusz (és a szirének), Oidipusz és a szfinx, Sziszüphosz (büntetése), Héraklész, Apollón, a 9 múzsa neve és feladatköre, Helikon, Parnasszus, Hésziodosz: Istenek születése, Khaosz, Gaia, Úranosz, Erósz, Tartarosz, titánok, százkarú ötvenfejű óriások, küklópszok, Kronosz, Rheia, Zeusz, Hádész, Poszeidón, Hésziodosz: Munkák és napok; világkorszakok,

babiloni teremtéseposz, agyagtáblák, Gilgames, Lulla, Kalevala, Elias Lönnrot, Vejnemöjnen (a Kalevala hőse),

6 választott olümposzi isten (gör.-lat. név, feladatkör, szimbólum), antikvitás, eposz, eposzi kellékek: segélykérés (invokáció), tárgymegjelölés (propozíció), a dolgok közepébe vágó kezdés (in medias res), seregszemle (enumeráció), epikus hasonlat, állandó jelző (epitheton ornans); homéroszi kérdések, verslábak (jambus, trocheus, spondeus, daktilus, anapesztus); hexameter,

Homérosz: Iliász: trójai mondakör, cselekmény, az eposz tárgya, hőseszmény, egyén és közösség, ismétlődő szerkezetek, a pajzs készítése, eposzi kellélek, szereplők: Akhilleusz, Bríszéisz, Patroklosz, Odüsszeusz, Hektór, Parisz, Helené, Andromaché, Priamosz, Agamemnón, Menelaosz, Apollón, Héra, Pallasz Athéné

Homérosz: Odüsszeia: eposzi kellélek, szereplők, helyszínek: Odüsszeusz, Télemakhosz (fia), Pénelopé (felesége), Poszeidón, Athéné, Kalüpszó, Kirké, Alkinoosz király, Nauszikaá (phaiák hercegnő), küklópsz, Ithaka; hőseszmény, a család szerepe, egyenes beszéd

 

Esszék

A dolgozatot 45 perc alatt be kell tudni fejezni. Ez csak akkor lehetséges, ha előre felkészülsz az esszékre, legalább a vázlatát megírod magadnak előre!

Útmutató az esszék írásához:

  • a kötelező esszé terjedelme: kb. fél-háromnegyed oldal, a kis esszé maximum fél oldal legyen! (Ne legyen hosszabb, mert nem lesz idő befejezni!) (5 pont)
  • igényes szókincs, megfelelő stílus (a tankönyvi szövegek mintájára) (5 p)
  • lényegre törő fogalmazás (5 p)
  • helyesírás (5 p) Pl. bekezdések használata, függőleges ékezethasználat, külalak (legyen olvasható)
  • cím, hármas tagoltság: rövid bevezetés (az esszé témája, egy-két mondat), tárgyalás (érdemi információk), befejezés (összefoglalás, lezárás, ne legyen szó szerinti ismétlés, két-három mondat) (5 p)
  • tartalmi elemek (minden esszénél más kb. 10–15 pont) 

 

1. Kötelező esszé: Az Odüsszeia és az Iliász összehasonlítása: hasonlóságok és különbségek a két eposzban

A következő résztémák kifejtése a feladat:

Téma, hőseszmény, az istenek szerepe, értékrend (pl. család vagy hírnév), eposzi kellékek, egyén és közösség viszonya, személyes vélemény: te melyik hős életét választanád inkább

2. Választható kis esszék:

Agyagtáblák üzenete (tk. 56-57.o./ a babiloni teremtéseposz rövid összefoglalása és az Agyagtáblák üzenete című rész ismertetése)

 vagy A Kalevala (tk. 57-59.o./ a világ keletkezésének rövid összefoglalása és a Kalevala című rész ismertetése)

 vagy Az ősi magyar hitvilág (tk. 60-62.o./a Fehérlófia-részlet rövid összefoglalása és az Elképzelés a világmindenségről, sámánizmus, Istenek, istennők, természetfeletti lények ismertetése)